در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر

• فراخوان جایزه مهتاب میرزائی

• نامه به نگاه نو

بخش ویژه: مسائل نشر ایران

• نشر، سانسور، توسعه، گرفتار در چنبر سیاستهای متعارض عصر قاجار | عبدالحسین آذرنگ

• درنگی بر مسائل نشر امروز؛ برداشت های یک مشاهده گر | مجید رهبانی

• برخی مشکلات کنونی ویرایش | علی صلح جو

• زیبایی فراموش شده | مهشید جعفری

• وظیفه ناشر بالابردن سطح آگاهی و توقع مردم است | گفت و گو با محمدرضا جعفری

مقاله ها

• تحولی تازه در دموکراسی | محمدرفیع محمودیان
• قیمت نفت؛ دلایل سقوط و چشم انداز آینده | غلامحسین حسن تاش
• فرهنگ، قدرت، و توسعه نیافتگی در ایران | حسین راغفر
• چگونه میتوان سقراطی بود؟ | رامین جهانبگلو
• تنها راه مقابله با خشونت، قطع خشونت است | علی میرزائی

ادبیات و هنر
• گورنوشته ای برای همه (تحلیل شعری از احمد شاملو) | حسین معصومی همدانی
• برفت شوکت محمود ؛ بررسی پیوند فردوسی با سامانیان و محمود غزنوی | محمد دهقانی
• دین در شاهنامه  دیک دیویس / مسعود جعفری جزی
• نامه ای از پراگ: خوش تر از این گوشه |  پرویز دوایی
• لکه قهوه  لودمیلا اولیتسکایا / آبتین گلکار

گفت و گو
• چرا جمهوری خواهان از توافق هسته ای با ایران به وحشت افتاده اند؟ | گفت و گو با نوام چامسکی

اسناد
• شجاع نظام مرندی و ماشین انفجار حیدر عمواوغلی | نادر مطلبی کاشانی

یادها و رویدادها
• به یاد احمد منزوی؛ مردی از تبار فرهنگ | غلامحسین صدری افشار
• به یاد ابوالحسن نجفی؛ آشنای کاغذ و قلم | الوند بهاری
• هما ناطق؛ مورخی که در راه های ناهموار گام برمی داشت | علیرضا مناف زاده
• به یاد سیروس غنی | زهرا حاتمی
• وداع با نویسنده ای که نوشتن را دوست داشت | اسدالله امرایی
• مرگ نویسنده کشتن مرغ مقلّد
• به یاد اومبرتو اکو | قدرت الله مهتدی


کتاب و کاریکاتور
• یک سال، یک کتاب
• تازه های کتاب | مهشید جعفری
• نبض امروز | حسن کریم زاده