بهاي اشتراک 4 شماره با هزينه پست:

- داخل كشور: 800,000 تومان (پست سفارشی)؛

- اروپا و آسيا: 8,000,000 تومان (پست هوایی)؛                   

- اروپا و آسيا: 1,500,000 تومان (پست زمینی)؛

- امريكا، كانادا و استراليا: 10,000,000 تومان (پست هوایی)؛    

- امريكا، كانادا و استراليا:2,000,000 (پست زمینی)؛

- هزینة دریافت فایل PDF هر شمارة نگاه‌نو: 50,000 تومان،

 

   بهاي اشتراك را در سراسر كشور به حساب بانكي نگاه‌نو (شمارة حساب 1-66526-810-209، بانك پاسارگاد، تهران، شعبة الوند، كد 209، يا کارت شمارة 4518-0002-2970-5022 بانک پاسارگاد،) به نام مؤسسة فرهنگي ـ هنري نگارة آفتاب واريز فرماييد و سپس با دفتر مجله تماس بگيريد: 88710539 - 021

      خواهشمند است پس از واریز ، رسید پرداختی و آدرس و مشخصات خود را به واتساپ یا تلگرام نگاه تو به شمارۀ 09197724822 ارسال نمایید.

 

 

فروش شماره‌های پيشين نگاه‌نو

     اگر خواستار شماره‌‌های پيشين نگاه‌نو هستيد، بهای نسخه های مورد درخواست را به حساب بانكي نگاه‌نو واريز كنيد و سپس با دفتر مجله تماس بگيريد.

 

شمارههای موجود

  54، 55، 56، 57، 58، 61، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 84،83، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102 ،103، 104، 105 ، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135, 136, 137, 138, 139, 140، 141
ويژه‌نامه ارنست همینگ‌وی

هر نسخه 200,000 تومان