در روز پنج‌شنبه 18/8/1402 (زادروز مهتاب میرزائی) جایزه‌های هفدهمین دوره به شرح زیر اهدا شد:


1.  خانم نیلوفر عبداللهی، جوان‌ترین همکار نگاه‌نو در سال 1401.


2.  آقای نصرالله کسرائیان، بهترین نویسندة نقد کتاب در 1401 به انتخاب خوانندگان نگاه‌نو.


3.  خانم زهرا صابری، بهترین مترجم مقاله در سال 1401، به انتخاب خوانندگان نگاه‌نو.


4.  آقای حسن بهشتی‌پور، بهترین نویسندة مقاله در سال 1401، به انتخاب خوانندگان نگاه‌نو.


5.  در این مراسم لوح‌ تقدیر نگاه‌نو به آقای آرش ایزدی که نزدیک به 20 سال امور انفورماتیکی نگاه‌نو را انجام داده‌اند، اهدا شد.


جایزه‌های اصلی این مراسم را شرکت بیدار (نمایندگی چند برند مطرح خودنویس در ایران) در اختیار نگاه‌نو گذاشتند. چند ناشر نیز کتاب‌های خود را به برندگان جایزه‌ها اهدا کردند: نشر نو، نشر نی، نشر کارنامه، نشر فرهنگ معاصر، نشر مرکز.


آقای نصرالله کسرائیان نیز کتاب کویرهای ایران (نشر آگاه) از عکس‌های خود را به حاضران در مراسم تقدیم کردند.

 


علی میرزائی ـ 18/8/1402