• خواهش می‌کنم این یادداشت را باحوصله بخوانید! علی میرزائی

 • سپاسگزاری

 • نوروز: جشن امید و سرزندگی آرزو رسولی (طالقانی)


  بخش ویژه: مسئلۀ فلسطین

 • دربارۀ بخش ویژۀ این شماره

 • فلسطین و تکاپوهای صهیونیستی در امپراتوری عثمانی . نادر انتخابی

 • 75 سال منازعه . محمد مالکی

 • جنبه‌های حقوق بین‌المللیِ ستیزة اسرائیل و فلسطین . سعید محمودی

 • جنگ و صلح: در جست‌وجوی زبانی دیگر برای فهم و حرکت برای تغییر . محمّدرضا نیکفر

 • ادبیات فلسطین: شکست به مثابۀ خاطرۀ جمعی . احسان موسوی خلخالی

 • مسئلۀ یهود از حل تا انحلال در جامعۀ جهانی پساملّی‌گرا . موسی اکرمی

 • اسرائیل بخشی از ساز و کارِ امپریالیستی... گفت‌وگوی مایکل واکر با بارنیبی رین / ترجمۀ سپیده جدیری

 •   نامه‌ به نگاه‌نو
 • آخرین پیام برتراند راسل دربارۀ اسرائیل وفلسطین/ حسین معصومی همدانی
 • به یاد هزاران کودک قتل‌عام‌شده در غزه. حسن حسام
 •  بگذار مرگم امید به بار آورد. سپیده جدیری
 • بار دیگر کشتار فلسطینیان. علی میرزائی

 

   مقاله‌ها:

 • داریوش  مهرجوئی و سینمای تفکر. بهمن مقصودلو
 • همبستگی و گسست اجتماعی. علینقی مشایخی
 • برداشتن مرزهای سیاست و ادبیات و اقتصاد. تری ایگلتن/محمد غفاری
 • زیستننه بر پایۀ دروغ. آلکساندر سولژنیتسین/آبتین گلکار
 • مدرسه: خانۀ دوم یا زندان؟. آرزو رسولی
 • نئولیبرالیسم و نابرابری در ایران. احمد سیف
 • اتحاد شوروی و انقلاب ایران. بهمن زبردست
 • دست‌ها/مرگ. حسین رسول‌زاده

 

علی میرزایی مدیر مسئول و سردبیر فصلنامۀ نگاه نو متولد 1328 ، دورۀ لیسانس خود را در سال 1350 در رشتۀ علوم سیاسی از دانشگاه تهران اخذ نمود و در سال 1360 موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس در رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه تهران شد.

 کتاب‌های منتشر شده توسط علی میرزایی:

1. فرهنگ، مردم‌سالاری، توسعه (1388)

2. ظهور و سقوط سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا و چند مقالة دیگر (1389)

3. دموکراسی و اقتصاد (1389)

4. مارکسیسم و نقد ادبی (1392)

5. روشنایی‌ها و سایه‌ها (1392)

6. گفتن واقعیت به صاحبان قدرت (1394)

7. عاشق فوتبالم، ولی از فقر متنفرم (1396)

8. یک شاخه در سیاهی جنگل...، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1344-1357. (1399)

9. نگاه‌نو، سی سال در جست‌وجوی حقیقت و آزادی (1400)

10. هنگامی که در راه میهنت بمیری، بیهوده نمرده‌ای (1402)

 •   نامه‌ به نگاه‌نو

 

    هفتادمین سال کودتای 28 مرداد 1332

 •  شاه و خارخارِ مشروعیت . محمّدعلی موحّد
 •  ایران در راهیابیِ سیاسی . فخرالدین عظیمی 

 

    برنامة هفتم توسعة اقتصادی ـ اجتماعی ایران (1402-1406)

 • برنامة هفتم توسعه: مجموعة ناسازگار . علینقی مشایخی
 • شکاف پرمخاطره . حجت میرزائی، آزاده عابدین 
 • واقعیت‌های نوپدیدِ جهانی و ملّی و الزامات برنامة هفتم توسعة ایران . محمد قاسمی