با توجه به قطع اکثر پروازهای هوایی و مشکلات دیگری که بر اثر شیوع ویروس کرونا پدید آمده است، امکان دارد نگاه نو 124 را که دیروز به پست داده ایم با تاخیری بیش از معمول دریافت کنید.

پوزش ما را بپذیرید.

 

علی میرزایی

13 اسفند 1398