مراسم اهدای جوایز مهتاب میرزائی، دوازدهمین دوره، در روز هشتم آذرماه 1397 برگزار شد.
برندگان جایزه‌های امسال به شرح زیر بودند:
ـ فروزان افشار، جایزة جوان‌ترین همکار نگاه‌نو در 1396
ـ رضا رضایی، جایزة بهترین مترجم 1396، به انتخاب خوانندگان نگاه‌نو
ـ دکتر فخرالدین عظیمی، جایزة بهترین نویسندة مقاله در 1396، به انتخاب خوانندگان نگاه‌نو