مراسم اهدای جوایز برندگان هشتمین دورة جایزة مهتاب میرزائی در روز سه شنبه، 19 آبان 1394، در شهر کتاب شهید بهشتی برگزار شد.
برندگان هشتمین دورة جایزة مهتاب میرزائی، جوایز خود را در امتداد نشستی مربوط به ‌بررسی دو کتاب «یاد گذشته، اندیشة آینده» به قلم دکتر محمدعلی موحد، و «یادداشت‌های پکن»، نوشتة دکتر محمد دهقانی دریافت کردند.


آریا قریشی پس از دریافت جایزة خود از دست گلی امامی و نرگس انتخابی، خطابه‌ای خواند. او در خطابة خود به رویکرد نگاه‌نو در نوع ارتباط با نویسندگان کمتر‌شناخته و جوان اشاره کرد و گفت این نوع برخورد دموکرات‌منشانه و محترمانه در میان مطبوعات ایرانی کم‌مانند است.

 
جایزة دکتر معصومی همدانی را که در روز اهدای جایزه در خارج از کشور بودند، عزت‌الله فولادوند، به همسر ایشان اهدا کرد. امیرناصر مهدی‌زاده، متنی را که معصومی همدانی برای دریافت جایزه نوشته بود، خواند. نوشتة دکتر معصومی نقدی عمیق بود بر شرایط اجتماعی کنونی کشور.

 

 دکتر شهیندخت خوارزمی نیز جوایز خود را از دکتر محمدعلی موحد، و مصطفی ملکیان گرفت. ایشان پس از دریافت جایزه، خطابه‌ای دربارة کیفیت زندگی انسان و روابط درونی و بیرونی آن ایراد کرد.
جوایز این دوره را شرکت بیدار، بنیاد فرهنگ کاشان، نشر کارنامه، و نگاه‌نو تأمین کردند و بهاءالدین خرمشاهی نیز یک دوره از «فرهنگ-دانشنامة کارا» را به خانم شهیندخت خوارزمی اهدا کرد.

متن کامل سخنان برگزیدگان هشتمین دورة جایزة مهتاب میرزائی را در نگاه‌نو 107، پاییز 1394، بخوانید.