تعرفه درج آگهی

در فصلنامه اجتماعی، فرهنگی و هنری نگاه نو

(1397)

 

صفحه‌های چهار رنگ، تمام صفحه  (اقام به ريال)

پشت جلد

28,500,000

صفحه 2 - جلد (داخل روی جلد)

25,500,000

صفحه 3 - جلد (داخل پشت جلد)

25,000,000

صفحه‌های داخلی(گلاسه)

18,000,000

 

صفحه‌های تک رنگ، داخل مجله  (ارقام به ريال)

يک صفحه  19x12

6,500,000

نيم صفحه افقی  12x9 

3,500,000

نیم صفحه عمودی 6x19

3,500,000

 

 

مشخصات آگهي‌هاي چهار رنگ
•  اندازة آگهي‌، بعد از برش، 5/23× 5/16 سانتي‌متر است. (تقاضا می‌کنیم به این مهم توجه دقیق بفرمایید)
•  نوشته‌ها و طرح آگهي خود را طوري تنظيم بفرماييد كه از هر چهار طرف، پس از برش، حداقل يك سانتيمتر، براي احتياط، فضاي خالي داشته باشد. (يعني نوشته‌ها و طرح‌ها را در داخل چهارگوشه‌اي فرضي قرار دهيد كه  اندازة آن 22 × 15 است). هدف اين است كه طرح و نوشتة شما، به وسيلة برشكار چاپخانه، از روي بي‌احتياطي، بريده و ناقص نشود.
•  لطفاً فايل‌ آگهي‌هاي خود را با فرمت Tiff يا Pdf به شكل CMYK به نگاه‌نو تحويل دهيد.