بهاي اشتراک 4 شماره با هزينه پست:

- داخل كشور: 110,000 تومان (پست سفارشی)؛

- اروپا و آسيا: 250,000 تومان؛

- امريكا، كانادا و استراليا: 280,000 تومان؛

- هزینة دریافت فایل PDF هر شمارة نگاه‌نو: 000,5 تومان، چهار شماره: 000,15 تومان

 

   بهای اشتراک را در سراسر كشور به حساب بانكی نگاه نو (شماره حساب 1-66526-810-209، بانک پاسارگاد، تهران، شعبه الوند، كد 209، یا کارت شماره 4518-0002-2970-5022 بانک پاسارگاد،) یا (شماره حساب 1386045896، بانک ملت، تهران، شعبه میدان آرژانتین، کد 65086، یا شماره کارت 7223-9956-3379-6104، بانک ملت) به نام مؤسسه فرهنگی ـ هنری نگاره آفتاب واریز فرمایید و سپس با دفتر مجله تماس بگیرید:  88710539 - 021

             

فروش شماره‌های پيشين نگاه‌نو

     اگر خواستار شماره‌‌های پيشين نگاه‌نو هستيد، بهای نسخه های مورد درخواست را به حساب بانكي نگاه‌نو واريز كنيد و سپس با دفتر مجله تماس بگيريد.

 

شمارههای موجود

  44، 47، 54، 55، 56، 57، 58، 61، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80،84،83، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 100، 101، 102 ،103، 104، 105 ، 106، 107، 108، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117
ويژه نامه آلبر كامو، ويژه نامه ارنست همينگ وی

هر نسخه 21,000 تومان