علی میرزایی مدیر مسئول و سردبیر فصلنامۀ نگاه نو متولد 1328 ، دورۀ لیسانس خود را در سال 1350 در رشتۀ علوم سیاسی از دانشگاه تهران اخذ نمود و در سال 1360 موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس در رشتۀ علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشکدۀ علوم تربیتی دانشگاه تهران شد.

 کتاب‌های منتشر شده توسط علی میرزایی:

1. فرهنگ، مردم‌سالاری، توسعه (1388)

2. ظهور و سقوط سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا و چند مقالة دیگر (1389)

3. دموکراسی و اقتصاد (1389)

4. مارکسیسم و نقد ادبی (1392)

5. روشنایی‌ها و سایه‌ها (1392)

6. گفتن واقعیت به صاحبان قدرت (1394)

7. عاشق فوتبالم، ولی از فقر متنفرم (1396)

8. یک شاخه در سیاهی جنگل...، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، 1344-1357. (1399)

9. نگاه‌نو، سی سال در جست‌وجوی حقیقت و آزادی (1400)

10. هنگامی که در راه میهنت بمیری، بیهوده نمرده‌ای (1402)

 

 مقاله‌های نوشته شده توسط علی میرزایی:

1. «امریکای لاتین: وابستگی، توسعه‌نیافتگی، فوتبال!». (گزیدة مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، شمارة 29 و30، 15/9/1363، صص 4-8)

2. «رائول آلفونسین: بی‌برنامه، سرگردان!» (گزیدة مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، شمارة 29 و 30، 15/9/1363، صص 55-58)

3. «راه‌های کاهش کسر بودجه». (گزیدة مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، شمارة 36 و 37، 25/12/1363، صص 41-47)

4. «بررسي اجمالي توليد، مديريت، و كاربرد اطلاعات در ايران؛ وضع موجود، پيشنهادها.» (در خرداد 1366 به‌صورت توزیع محدود منتشر شد)

5. «مديريت و اطلاعات.» (دانشمند، ویژه‌نامة اطلاعات، شمارة 14، شهریور 1369، صص 57-63)

6. «مجله‌هاي علمي‌عمومي، وسيله‌اي براي ترويج علم.» (ارائه شده به نخستین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، اسفند 1369، تهران) با همکاری توفیق حیدرزاده

7.«از چاله به چاه؟» (سفرنامة شوروی) (نگاه‌نو، شمارة 1، مهر 1370، صص 7-14).

8. «آثار سياست‌هاي اقتصادي بر فعاليت‌هاي فرهنگي». (نگاه‌نو، شمارة 9، مرداد و شهريور 1371، صص 4-6).

9. «كتابخانة عمومي و توسعة فرهنگي» (فصلنامة پیام کتابخانه، سال دوم، شمارة 2 و3، تابستان و پاییز 1371، صص 52-53).

10. «زمين خانة من است!» (نگاه‌نو، شمارة 25، مرداد 1374، صص 200-206).\

11. «غم عشق» (جهان کتاب، سال اول، شمارة 7، دی 1374، صص4-5).

12. «فريادي از اعماق» (کیهان ورزشی، 21 مهرماه 1375).

13. «نگراني‌ها و آرزوهاي آقاي وزير». (نگاه‌نو، شمارة 35، زمستان 1376، صص 8-11).

14. موانع اقتصادي ـ اجتماعيِ انتشارِ نشريه‌هاي مستقلِ دانشورانه ـ روشنفكرانه در ايران. (ارائه شده به دومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، خرداد 1377، تهران).

15. «معماي هويدا». (نگاه‌نو، شمارة 49، مرداد 1380، صص 110-111).

16. «آینه شکستن خطاست» (نگاه‌نو، شمارة 53، مرداد 1381، صص 6-7).

17. «آن روز هم شاه رفت». (روزنامة همشهری، 17 بهمن 1381، ص20).

18. «مرگ پايان كبوتر نيست!». (نگاه‌نو، شمارة 57، خرداد 1382، صص 48-50).

19. «نه بر مرده، بر زنده بايد گريست». (نگاه‌نو، شمارة 60، بهمن 1382، صص 6-11).

20. «ضرورت انتشار نشريه‌هاي دانشورانه ـ روشنفكرانه و وظايف و تكاليف دولت». (ارائه شده به سومین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران، اسفند 1382، تهران).

21. «نامه به رئیس‌جمهور»، (19 فروردین 1383). «ايران و المپيك، 56 سال تجربه اندوزي». (روزنامة شرق، دوم شهريور 1383، ص 1 و 25).

22. «پال سوئيزي: وفادار به سوسياليسم تا دم مرگ». (نگاه‌نو، شمارة 61، اردی‌بهشت 1383، صص 8-17)

23. «آيا بهترين تيم ملي تاريخ همين است؟». (روزنامة ايران ورزشي، سه‌شنبه، 6 مرداد 1383، ص 4).

24. «ارزشيابي عملكرد كاروان ورزشي ايران در المپيك آتن، نگاهي از ديگر سو». (روزنامة شرق، 8 مهر 1383، ص 24).

25. «چرا در ورزش شفاف عمل نمي‌شود؟». (روزنامة ايران ورزشي، يكشنبه، 20 دي 1383، ص 3).

26. «جايگاه منافع ملي ما كجاست؟ چرا فريدون و زندي‌هاي ديگر نيايند؟» «روزنامة ايران ورزشي، پنجشنبه، 24 دي 1383، ص2).

27. «اين مال ملت است كه حراج مي‌شود، ملت راضي است؟». (روزنامه ايران ورزشي، دوشنبه، 19 اردي‌بهشت 1384).

28. «تعطيل [کردن] مطبوعات: عملي بي‌حاصل». (نگاه‌نو، شمارة 65 ، اردي‌بهشت 1384).

29. «ستاد اقتصادی دولت نیاز به بازآرایی دارد». (روزنامة شرق، 17 مهر 1384).

30 «چاره‌ای نیست...!». (روزنامة اعتماد ملی، 26 بهمن 1384، ص16).

31. «ثمره‌هاي شيرين آزادي اطلاع‌رساني». (شاخه‌های شوق (جشن‌نامة بهاءالدین خرمشاهی)، 2جلد، تهران: نشر قطره، 1386؛ صص 1939-1941). 

32. «من به کانون مدیونم». (سایت سرپیچ، 1387).

33. «بي‌احترامي به افكار عمومي» (روزنامة اعتماد، 28 فروردين 1387، ص 16).

34. «جامائيكا ديگه كجاست؟!». (روزنامة اعتماد، 30 مرداد1387، ص 8).

35. «پيروزي هزار پدر دارد. شكست يتيم است!». (روزنامة اعتماد، 6 شهريور 1387).

36. «سرباز حقي دارد؛ حق داشتن فرمانده لايق». (روزنامة اعتماد، 13 شهريور 1387، ص 16)

37. «روزهاي فوتبال دولتي ايران در گفت‌وگو با علي ميرزايي. مديريت فوتبال به شيوة ليزينگ». (روزنامة اعتماد، 26 آبان 1387، ص 12).

38. «كودتاي 28 مرداد 1332». (در کتاب ظهور و سقوط سپهبد حاج علی رزم‌آرا، نگارة آفتاب، 1389، صص95-153).

39. «سلام رفيق». (نگاه‌نو، شمارة 81، بهار 1388، صص 36-37).

 

40. «هشت‌ سال، هشت مدیر! هشت سال، ده سرمربی!». (سالنامة بهار، اسفند 1388، ص187).

41. «پيشنهادهايي براي اصلاح آموزش كتابداري در ايران». (در کتاب ظهور و سقوط سپهبد حاج علی رزم‌آرا، نگارة آفتاب، 1389، صص 227-324).

42.  «با 28 مرداد و دکتر مصدق از 1332 تا امروز» (در مرداد 1389 در یکی از روزنامه‌های صبح تهران، احتمالاً اعتماد، منتشر شد).

43.  «دفاع از ژورناليسم فرهنگي» (نگاه‌نو، شمارة 86، تابستان 1389، صص 88-93).

44. «پایان 42 سال خودکامگی». (نگاه‌نو، شمارة 90، بهار 1390، صص 6-7).

45. «علم بهتر است یا ثروت؟» (سالنامة شرق، 1390، ص164).

46. «آلوده‌سازان بزرگ: کدام ملت‌ها بیش از دیگران مسئول دگرگون‌سازی اقلیمی هستند؟». (نگاه‌نو، شمارة 90، تابستان 1390، صص 40-43).

47. «نوشیدن جام زندگی، تا آخرین قطره». (نگاه‌نو، شمارة 91، پاییز 1390، ضمیمة انتقاد کتاب، صص 3-9).

48. «عزت‌الله فولادوند: مترجم مؤلف، دوست خوب من». (مجلة مهرنامه، شمارة 26،‌ آذرماه 1391).

49. «ببينيد از كجا به كجا آمده‌ايم! ».(ماهنامة انديشة‌ پويا، شمارة 4، آذر 1391).

50. «با ما بمان، به ما امید بده.» (نگاه‌نو شمارة 95، زمستان 1391، ضمیمة انتقاد کتاب، صص 3-7).

51. «روايت بيگانگان از فراز و فرود كاشان». (فراز و فرود كاشان به روايت ديگران، حسن عاطفي، آبتين گلكار، مهشيد جعفري، انتشارات بنياد فرهنگ كاشان، اسفند 1391).

52. سخنرانی در مراسم انتشار یکصدمین شمارة نگاه‌نو، و اهدای جایزة مهتاب میرزائی (شهرکتاب، 20/12/1392).

53. «دكتر محمدعلی موحد: استثنایی بر قاعده». (21/12/1391، تهران).

54. «مرثیة درخت: دیدار و گفت‌وگویی کوتاه با دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی». (نگاه‌نو، شمارة 98، تابستان 1392، صص 94-90).

55. «عزت‌الله فولادوند: صدر‌المترجمین ما». (23/9/1392، تهران).

56. «آن‌چه توانستيم، نه آن‌چه می‌خواستيم»، به‌مناسبت صدمین شمارة نگاه‌نو. (نگاه‌نو، شمارة 100، زمستان 1392، صص 6-12).

57. «تا باد چنین بادا!» (اعتماد، ضمیمه ویژة دوازدهمین سالگرد انتشار، 1392، ص 37).

58. «عاشق فوتبالم، ولی از فقر متنفرم!» گزارش جنبش جهانی توسعه. (نگاه‌نو، شمارة 102، تابستان 1393، صص 147-154).

59. «انتقال حاکمیت از شاه به ملت، تأمّلی در قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن». (نگاه‌نو، شمارة 102، تابستان 1393، صص 31-51).

60. «آب! آب! آب!». (نگاه‌نو، شمارة 103، پاییز 1393، صص 13-20).

61. «ارباب استالین: الگوی خودکامگی . (نگاه‌نو، شمارة 103، پاییز 1393، انتقاد کتاب، صص 245-250). 

62. «کدام زندگی؟ کدام کیفیت؟». (نگاه‌نو، شمارة 104، زمستان 1393، صص 73-86).

63. «زمین را دوست بدارید؛ به آن عشق بورزید». (نگاه‌نو، شمارة 105، بهار 1394، صص 17-20).

64.  «نفت و توسعه». (نگاه‌نو، شمارة 105، بهار 1394، صص 21-23).

65. «غبارروبی از تاریخ و قدرناشناسی همیشگی ما». (نگاه‌نو، شمارة 105، بهار 1394، انتقاد کتاب، صص 247-251).

66. «آوارگی و مهاجرت: استبداد، فقر، جنگ». (نگاه‌نو، شمارة 106، تابستان 1394، صص 6-8).

67. خطابة دریافت لوح و یادمان به خانة کتاب دوازدهمین جشنوارة نقد کتاب، 25/9/1394.

68. «چند کلمه با نمایندگان مجلس دورة دهم». (نگاه‌نو، شمارة 108، زمستان 1394، صص 6-8).

69. «خشونت را قطع کنید، همین امروز»! (نگاه‌نو، شمارة 108، زمستان 1394، صص 121-130). 

70. «پیش غازی و معلّق بازی؟!» (نامة فرهنگستان، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دورة پانزدهم، شمارة چهارم، تابستان 1395، صص124-126).

71. «یاد سال‌های مبارزه و زندان». (نگاه‌نو، شمارة 109، پاییز 1395، انتقاد کتاب، صص 246-247).

72. «قیصر کجایی؟». (در کتاب عاشق فوتبالم ولی از فقر متنفرم، 1396، نگارة آفتاب، صص 489-494).

73. «دربارة بخش ویژة نگاه‌نو شمارة 115». (نگاه‌نو، شمارة 115؛ پاییز 1396، صص45-48).

74. «هشت سال با ماهنامة علمی ـ ‌فنی دانشمند» (متن ویرایش شدة سخنرانی در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران، دوشنبه یازدهم تیرماه 1397. همایش نقش مطبوعات علمی در پیشبرد دانشِ ایران: از قاجار تا اکنون (از حدود 1280 تا 1397 خورشیدی). 

75. «چراخی که هنوز روشن است.» (مجلة دانشمند، شمارة 8، سال پنجاه و پنجم، آبان 1397، صص20-21)

76. «دگران کاشتند و ما خوردیم...» (نگاه‌نو، شمارة 122، تابستان 1398، صص 88-89).

77. «دربارة بخش ویژة نگاه‌نو شمارة 123»، حقوق شهروندی. (نگاه‌نو، شمارة 123، پاییز 1398، ص10).

78. «ماجرای کمبود آب و فساد». (روزنامة شرق، خرداد 1400).

79. «نوروز 1347 در زندان قزل‌قلعه». (نگاه‌نو، شمارة 136، زمستان 1401، صص 23-36).

 

80.«حال آموزش‌وپرورشمان خوب نیست». (نگاه‌نو، شمارة 137، بهار 1402، صص 14-15).

مقاله‌های ترجمه شده توسط علی میرزایی:

1. «نقش اطلاعات اقتصادي در حل تضادهاي كشورهاي غني و فقير». میگوئل ویون‌چک. (فصلنامة برنامه و توسعه، شمارة 2، بهار 1364، صص 119-127). 

2. «نيكاراگوا، استراتژي ضد انقلاب». کنت نورث‌ورسی؛ ویلیام رابینسون. (نشریة گزیدة مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، شمارة 49، 1364، صص 5-19).

3. «مديريت، مديران، و انقلاب». جیمز ای. آستین و جان سی. ایکیس. (فصلنامة برنامه و توسعه، شمارة 7، پاییز 1365). به‌صورت مستقل نیز منتشر و سه‌بار تجدید چاپ شده است.

4. «دربارة اقتصادهاي با برنامه‌ريزي مركزي». جویس کولکو. (نشریة گزیدة مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، شمارة 88، 1368، صص3-23).

5. «علم، تكنولوژي، و توسعة اقتصادي». ناتان روزنبرگ؛ اِل. ئی. بردزل. (ماهنامة دانشمند، ضمیمة شمارة 20، فروردین 1370).

6. «عملكرد بنگاه‌هاي اقتصادي چين در دورة اصلاحات». راجر ایچ. گوردون؛ وِی لی. (نگاه‌نو، شمارة 6، اسفند 1370، صص 70-79).

7. «فقدان آينده‌نگري، نابودي انسان‌ها، ويراني شهرها». آلوین تافلر؛ هیدی تافلر. (نگاه‌نو، شمارة 8، تیر 1371، صص 13-18).

8. «ظهور و سقوط سپهبد حاج‌علي رزم‌آرا». رضا قدس(نگاه‌نو شمارة 13، فروردین ـ اردی‌بهشت 1372، صص 30-49). 

9. «تاريخ دوزخ، داستان كابوسي ديرپا». روزا مورا. (نگاه‌نو، شمارة 26، آبان 1374، صص 224-232).

10. «جانفداي دموكراسي». مصاحبة کلودیا دریفوس با دائو آنگ ‌سان سووچی، رهبر جنبش دموکراسی برمه. (نگاه‌نو، شمارة 29، مرداد 1375، صص 140-155). 

11. «دكتر ژيواگو، بزرگ‌ترين داستان عاشقانه». آیزایا برلین. (نگاه‌نو، شمارة 31، بهمن 1375، صص 109-112)

12. «دموكراسي و اقتصاد، راه پُر نشیب و فراز کشورهای در حال توسعه». آتل کوهلی. (نگاه‌نو، شمارة 23، بهار 1376، صص 51-75).

13. «قلعة حيوانات در 50 سالگي». آرثر دانتو. (نگاه‌نو، شمارة 23، بهار 1376، صص 228-231). 

 

14. «كسي كه باد بكارد طوفان درو مي‌كند». ریچارد پایپز. (نگاه‌نو، شمارة 34، پاییز 1376، صص 207-212).

گفت‌وگو و میزگردهای برگزار شده توسط علی میرزایی:

1. گفت‌وگو با دکتر نصرالله پورجوادی. «در حسرت قلندران سرکش». (دانشمند، شمارة 8، آبان 1369، صص 19-31) با همکاری فرج‌الله صبا.

2. گفت‌وگو با محمدعلی نجفی. «یک وزیر برای 17 میلیون دانش‌آموز و 700هزار معلم ...». (دانشمند، شمارة 10، دی 1371، صص 11-18 و 35-41) با همکاری فرج‌الله صبا.

3. گفت‌وگو با رامين جهانبگلو. «فرزند زمان خويشتن باش!». (نگاه‌نو، شمارة 11، آذرـ دی 1371، صص 5-28). با حضور عزت‌الله فولادوند، عبدالحسین آذرنگ، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی.

4. گفت‌وگو با عزت‌الله فولادوند. «مترجم: پيام‌رسان روح فرهنگ‌ها». (نگاه‌نو، شمارة 13، فروردین ـ اردی‌بهشت 1372، صص 6-29). با حضور عبدالحسین آذرنگ، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی.

5. گفت‌وگو با داريوش آشوري. «از راديكاليسم سياسي تا فعاليت‌هاي بنيادي فرهنگي». (نگاه‌نو، شمارة 14، خرداد ـ تیر 1372، صص 20-33) با همکاری عبدالحسین آذرنگ.

6. «نان و قلم» (ميزگرد). (نگاه‌نو، شمارة 15، مردادـ شهریور 1372، صص 6-34) با حضور عبدالحسین آذرنگ، کریم امامی، گلی امامی، حسین حسینخانی، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، عزت‌الله فولادوند، علی میرزائی.

7. گفت‌وگوی ژیلا بنی‌یعقوب با علی میرزائی. «مردم روزنامه نمی‌خوانند! مقصر کیست؟». (روزنامة همشهری، 21 اردی‌بهشت 1373).

8. گفت‌وگو با فخرالدين عظيمي. «دموكراسي در جهان، بحران دموكراسي در ايران». (نگاه‌نو، شمارة 22، مهرـ آبان 1373، صص 8-26).

9. گفت‌وگو با داريوش آشوري، «بازسازي زبان، فهم علمي و فلسفي جهان، توسعة جامعه». (نگاه‌نو شمارة 27، بهمن 1374، صص 63-95).

10. گفت‌وگو با سروش کامیاب. «مجتمع فولادسازی مبارکه از آغاز تا امروز». (فراز، شماره‌های 3و4، پاییز و زمستان 1375، صص 126-137؛ شمارة 5، بهار 1376، صص 96-108؛ شمارة 6و7، اسفند 1376، صص 72-86).

11. گفت‌وگو با مهندس سرجو مجنس. (فراز، شمارة 6 و 7، اسفند 1376 صص 87-88).

12. گفت‌وگو با مهندس حسن عرفانیان آسیایی. «سیزده سال مقاومت». (فراز، شمارة 6 و 7، اسفند 1376 صص 74-86).

13. گفت‌وگو با نجف دريابندري. «رازهاي ترجمة بيلي باتگيت». (نگاه‌نو، شمارة 41، تابستان 1378، صص 120-146).

14. «توسعة ‌ايران از سال 1427 آغاز خواهد شد؟» (ميزگرد). (نگاه‌نو، شمارة 42، پاییز 1378، صص 48-76) با حضور عبدالحسین آذرنگ، حسین پایا، شهیندخت خوارزمی، حسین عظیمی، بایزید مردوخی، رضا منصوری، علی میرزائی.

15. «آزادي: حلقة مفقود شدة تحول ادبيات ايران» (ميزگرد). ( نگاه‌نو، شمارة 64، بهمن 1383، صص 14-26) با حضور مسعود احمدی، امیرحسین چهل‌تن، احمد غلامی، جواد مجابی، حافظ موسوی، حورا یاوری.

16. گفت‌وگو با پرويز جاهد، و نظرخواهي، «دوباره نگاه كن!». (نگاه‌نو، شمارة 67، آبان 1384، صص 40-57).

17. گفت‌وگوی مدیر مؤسسة پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با علی میرزائی. «گفت‌وگو با تاریخ». کتاب تاریخ ادبیات کودکان، جلد 8 .

18. گفت‌و‌گو با فریدون شهبازیان. «سایه [امیرهوشنگ ابتهاج] ناممکن‌ها را ممکن کرد». (نگاه‌نو شمارة 73، اردی‌بهشت 1386، صص 82-84).

19. گفت‌وگو با مهدي سحابي، «ترجمه: فروتنانه‌ترين كار دنيا» .(نگاه‌نو، شمارة 75، بهار 1386، صص 54-57). 

20. گفت‌وگو با روشن وزيري. «آرتوردموسلاوسكي: گزارشگري پرشور و شوق». (نگاه‌نو، شمارة 74، مرداد 1386، صص 104-108).

21. گفت‌وگو با منوچهر انور، «ايبسنِ شاعر، عروسكخانه، چالش ترجمه». (نگاه‌نو، شمارة 77، اردی‌بهشت 1387، صص 60-70).

22. گفت‌وگو با احمدرضا احمدي، «از هيچ‌كس تقليد نكرده‌ام». (نگاه‌نو، شمارة 81، بهار 1388، صص 74-79).

23. گفت‌وگو با هوشنگ کامکار. «هرچه داریم از پدر داریم». (نگاه‌نو، شمارة 83، پاییز 1388، صص 26-40) با حضور مهشید جعفری و ابوالحسن مختاباد.

24. گفت‌وگوی هلیا آبادی با علی میرزائی، «هجده سال با نگاه‌نو». (سالنامة بهار، اسفند 1388، صص254-255).

25. گفت‌وگو با دکتر رامین جهانبگلو. «رامین جهانبگلو: فیلسوف عدم خشونت». (نگاه‌نو، شمارة 85، بهار 1389، صص 30-33).

26. گفت‌وگوی امیرحسین ناصری با علی میرزائی. (روزنامة شرق، شمارة 967، پنجشنبه 30 اردیبهشت 1389. صص21-22).

27. گفت‌وگو با دکتر محمود زندمقدم. «حکایت بلوچ». (نگاه‌نو، شمارة 87، پاییز 1389، صص 52-61).

28. گفت‌وگو با بایزید مردوخی. «نظام تدبیر و اولویت‌ها را بازبینی کنید!». (نگاه‌نو، شمارة 88، زمستان 1389، صص 49 -59).

29. گفت‌وگو با شهیندخت خوارزمی. « دیدار با بانویِ امید». (نگاه‌نو، شمارة 89، بهار 1390، صص 34-45) با همکاری مهشید جعفری.

30. گفت‌وگوی ندا سلامیان با علی میرزائی، به انگیزة بیست سالگی نگاه‌نو. (تجربه، ش. 2، تیر 1390).

31. گفت‌وگو با دکتر غلامعلی فرجادی. «می‌رویم تا سرمان بخورد به سنگ ...!». (نگاه‌نو، شمارة 92، زمستان 1390، صص 20-29).

32. گفت‌وگو با دکتر مسعود نیلی. «هدفگذاری‌های درست در برابر سیاست‌گذاری‌های نادرست». (نگاه‌نو، شمارة 93، بهار 1391، صص 16-27).

33. گفت‌وگوی دکتر جلیل حیدری با علی میرزائی (کتاب تاریخ شفاهی فولاد، 30/4/1391، منتشر شده در کتاب گفتن واقعیت به صاحبان قدرت، نشر نگاره آفتاب، 1394).

34. گفت‌وگو با نوش‌آفرین انصاری. «شورای کتاب کودک پنجاه ساله شد!». (نگاه‌نو، شمارة 94، تابستان 1391، صص 58-70).

35. گفت‌‌وگو با دکتر رضا منصوری. «رسالت روشنفکر: گفتن واقعیت به صاحبان قدرت». (نگاه‌نو، شمارة 96، زمستان 1391، صص 54-69).

36. گفت‌‌وگو با دکتر فیروز توفیق. «درنگ نکنیم، شتاب کنیم؛ فرصت‌های ما ابدی نیست». (نگاه‌نو، شمارة 98، تابستان 1392، صص 123-152).

37. گفت‌وگو با علی میرزائی. «سازمان مدیریت منحل نشد؛ بال و پرش قیچی شد.» (شهروند، 30 دی 1392، سال اول، شمارة 198، ص5)

38. گفت‌‌وگو با دکتر محمد مالجو. «سرمایه‌داری به بهشت نمی‌رود». (نگاه‌نو، شمارة 100، زمستان 1392، صص 127-160).

39. گفت‌‌وگو با مهندس حسین محلوجی. «ای بسا آرزو که خاک شده!». (نگاه‌نو، شمارة 101، بهار 1393، صص 143-182).

40. گفت‌‌وگو با دکتر طهماسب مظاهری. «حرف‌هایی به تلخی زهر دربارة بانک و بانکداری ما». (نگاه‌نو شمارة 102، تابستان 1393، صص 165-202).

41. گفت‌‌وگو با دکتر عیسی کلانتری. «هشدار بزرگ: این سرزمین کهنسال دارد نابود می‌شود!» (نگاه‌نو، شمارة 103، پاییز 1393، صص 29-66).

42. گفت‌‌وگو با دکتر محمدعلی موحد. «توسعة سیاسی ـ فرهنگی پشت دیوار بلند نفت». (نگاه‌نو، شمارة 105، بهار 1394، صص 77-104)

43. گفت‌وگو با دکتر ایرج فاضل. «توسعة پایدار در گروِ آموزش، سلامت، و آزادی است». (نگاه‌نو، شمارة 107، پاییز 1394، صص 88-116).

44. گفت‌وگو با محمدرضا جعفری. «وظیفة ناشران بالا بردن سطح آگاهی و توقّع مردم است». (نگاه‌نو، شمارة 108، زمستان 1394، صص 47-76).

45. گفت‌وگو با دکتر مهدی حجت. «نمی‌دانیم ایرانی بودن یعنی چه!». (نگاه‌نو، شمارة 109، بهار 1395، صص 11-41).

46. گفت‌وگوی رجبعلی مختارپور با علی میرزائی، «یک شاخه در سیاهی جنگل». (نگاه‌نو، شمارة 110، تابستان 1395، صص 171-204).

47. گفت‌وگو با رضا رضایی. «ترجمه دشواری وظیفه است». (نگاه‌نو، شمارة 111، پاییز 1395، صص 11-51).

48. گفت‌وگو با جعفر همایی. «یارانه ندهید! کتابخانه بسازید!». (نگاه‌نو، شمارة 111، پاییز 1395، صص 56-58).

49. گفت‌وگو با نصرالله کسرائیان. «عکس می‌گیرم، پس زنده‌ام». (نگاه‌نو، شمارة 113، بهار 1396، صص 13-42).

50. گفت‌وگو با دکتر صادق ملک شهمیرزادی. « میراث فرهنگی شناسنامة هویتِ ملّی ماست». (نگاه‌نو، شمارة 116، زمستان 1396، صص 177-200).

51. گفت‌وگو با داریوش طلایی. «موسیقی‌دان، نوازندة تار و سه‌تار». (نگاه‌نو، شمارة 119، پاییز 1397، صص 170-137).

52. گفت‌وگو با دکتر یوسف ثبوتی. «همیشه و همه‌جا واقعیت را گفته‌ام و خواهم گفت». (نگاه‌نو، شمارة 121، بهار 1398، صص 93-131).

53. گفت‌وگو با دکتر رضا مکنون. «جانِ زمین را گرفته‌ایم!». (نگاه‌نو، شمارة 122، تابستان 1398، صص 91-107). 

54. گفت‌وگوی با لیلی امیرارجمند، «دچار وهم و خیال نبودم». (کتاب یک شاخه در سیاهی جنگل... ، نگارة آفتاب، 1399، صص 57-70).

55. گفت‌وگوی ابوالفضل نجاری با علی میرزائی، «کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» (کتاب یک شاخه در سیاهی جنگل... ، نگارة آفتاب، 1399، صص 173-210).

56. گفت‌وگو با احمد سمیعی (گیلانی). «فولاد آبدادة صد ساله!». (نگاه‌نو، شمارة 128، زمستان 1399، صص189-226).

57. گفت‌وگو با دکتر فخرالدین عظیمی. «علم باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشد». (نگاه‌نو، شمارة 126، تابستان 1399، صص 11-42).

58. گفت‌وگو با لوریس چکناوُریان. «‌60 سال آفرینش هنری و‌ خدمت به فرهنگ ایران». (نگاه‌نو، شمارة 130، تابستان 1400، صص 141-154).

59. گفت‌وگو با مژده دقیقی. «از کارم لذت می‌برم، عاشق کارم هستم». (نگاه‌نو، شمارة 132، زمستان 1400، صص 171-190).

60. گفت‌وگو با دکتر سکندر امان‌اللّهی بهاروند. «جهانی‌ست بنشسته در گوشه‌ای». (نگاه‌نو، شمارة 133، بهار 1401، صص 139-158).

61. گفت‌وگو با دکتر علی‌نقی مشایخی. «ساختارها را باید اصلاح کنیم». (نگاه‌نو، شمارة 135، پاییز 1401، صص 141-174).

 

62. گفت‌وگو با دکتر محسن رنانی. « افق‌گشاییِ سیاسی، آخرین راه کار خروج از بحران اقتصادی». (نگاه‌نو، شمارة 136، زمستان 1401، صص 54-68).

دربارۀ چهره‌های خاص از دیدگاه علی میرزایی:

1. «در ستايش زندگي، طعم شيرين زندگي در آخرين اثر عباس كيارستمي: طعم گيلاس». (نگاه‌نو، شمارة 33، تابستان 1376، صص 277-279).

2. «محمد خاتمي». (نگاه‌نو، شمارة 49، مرداد 1380، صص 6-7).

3. «نادر، نادر ابراهيمي». (نگاه‌نو، شمارة 55، بهمن 1381، صص 14-17).

4. طهماسب مظاهری، «آقای رئیس‌جمهور! جایگاه مصالح و منافع ملی در تصمیم‌گیری‌های شما کجاست؟». (نگاه‌نو، شمارة 16، اردی‌بهشت 1383، صص 6-7 و106).

5. «مرتضي مميز: گرافيست، معلّم، انسان». (نگاه‌نو، شمارة 64، بهمن 1383، صص 6-8).

6. «ياد ديروز: با محمد بهمن بيگي». (نگاه‌نو، شمارة 68، بهمن 1384، صص 55-61).

7. «شاعر خلوت‌نشین، با احمدرضا احمدي از 1348 تا امروز». (روزنامة اعتماد،21 دی 1385، ص20).

8. «توران ميرهادي». (مراسم بزرگداشت توران میرهادی، فرهنگسرای ابن سینا، تهران، 30/4/1386).

9. «روشن وزیری». (مراسم بزرگداشت روشن وزیری ، سفارت لهستان، تهران، 7/8/1386).

10. «به ياد فريدون آدميت». (نگاه‌نو، شمارة 77، اردی‌بهشت 1387، صص 6-7).

11. «آوازة جاودانه از توست، مروری بر کارنامة غلامرضا تختی». (نگاه‌نو، شمارة 80، بهمن 1387، صص 48-62).

12. «رضا سیدحسینی وظیفة خود را انجام داد و رفت». (نگاه‌نو، شمارة 81، بهار 1388، ص 113).

13. «نادر ابراهيمي». (دانشنامة ایران، 1388).

14. «به‌یاد ناصر نیّر محمّدی». (نگاه‌نو، شمارة 89، بهار 1390، صص127- 128 و کتاب سیاحتی در دنیای ترجمه‌ها، گردآورنده احمد خندان، کتاب بهار، 1399. صص یازده ـ سیزده).

15. رضا رضایی: رفیقی شفیق، انسانی شریف، همکاری فرهیخته. (نشریة بارفروش، شمارة 92، اردی‌بهشت 1391).

16. «به یاد مرتضی ثاقب‌فر». (نگاه‌نو شمارة 96، زمستان 1391، ص 107).

17. «پایدار باشی توران خانم.» (روزنامة شرق، 19 فروردین 1392، ماندگاران 15، شمارة 1710)

18. به انگیرة 75 سالگی داریوش آشوری. (اندیشة پویا، سال دوم، شمارة 9، مرداد ـ شهریور 1392، صص 110-111).

19. به‌یاد محمد زهرایی (سه یادداشت: 1. در مراسم تشییع محمد زهرایی، در خانة هنرمندان ایران، روز 29 مرداد 1392، قرائت شد، 2. در مراسم بزرگداشت محمد زهرایی در تالار اجتماعات مجتمع نیاوران خوانده شد، 3. در مراسمی که خانة کتاب برای گرامیداشت یاد و خاطرة محمد زهرایی در روز 27 مرداد 1398 برپا کرده بود، قرائت شد).

20. «یادی از دکتر کاظم سامی». (نگاه‌نو، شمارة 107، پاییز 1394، صص 84-87).

21. «ملاقات بانوی سالخورده، به یاد پوری سلطانی». (نگاه‌نو، شمارة 107، پاییز 1394، صص 221-226).

22. «دنیای بدون توران خانم میرهادی» .(نگاه‌نو، شمارة 111، پاییز 1395، صص 141-148).

23. «درخت را باید از میوه‌اش شناخت، به یاد عبدالرحیم جعفری». (در یادنامة عبدالرحیم جعفری با عنوان معناگر صبح، 1395، به کوشش حمیدرضا محمدی، صص 334-337).

24. «عبدالله کوثری، هفتاد‌سالگی‌ات مبارک». (نگاه‌نو، شمارة 111، پاییز 1395، صص 202-204).

25. «دکتر منصور شمسا، بزرگ‌مردِ بهداشت و درمان». (نگاه‌نو، شمارة 111، پاییز 1395، صص 216-217).

26. «عزت‌الله فولادوند: در جست‌وجوی خرد و آزادی». (ارجنامة عزت‌الله فولادوند، نشر مینوی خرد، 1396).

27. «انور خامه‌ای، مرگ آخرین "53 نفر"». (نگاه‌نو، شمارة 119، پاییز 1397، صص 231-233).

28. «احمدرضا احمدی؛ هنرمندِ چندساحتیّ عصر ما.» (جُنگِ هنرِمس، شمارة 11، زمستان 1397، صص 42-45)

29. «از یادها نمی‌روی ...، به‌یاد غلامحسین صدری افشار». (یادنامة زنده‌یاد غلامحسین صدری افشار).

30. «دو جایزة بزرگ برای دو استاد بزرگ: محمدرضا شجریان، داریوش طلایی». (نگاه‌نو، شمارة 121، بهار 1398، صص 220-221).

31. «پایان هفتاد سال ترجمه و نویسندگی». (دربارة نجف دریابندری، روزنامة اعتماد).

32. «از ته دل می‌خندید و با صدای بلند». (دربارة نجف دریابندری، روزنامة شرق).

33. «به‌یاد نجف دریابندری». (نگاه‌نو، شمارة 125، بهار 1399، صص 232-235).

34. «به یاد محمدرضا شجریان، رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل». (نگاه‌نو، شمارة 127، پاییز 1399، صص 197-202).

35. «عبدالحسین آذرنگ؛ خدمتگزار نستوه عرصة فرهنگ». (ضمیمة شرق، 15 آذر 1400، شمارة 4162، ص2).

36. «به یاد بکتاش آبتین، چرا عمر طاووس و درّاج کوته؟!». (نگاه‌نو، شمارة 132، زمستان 1400، ص 214).

37. «به‌یاد مسعود احمدی، شاعر هرگز نمی‌میرد». (مجلة وزن دنیا، شمارة 22 (تیر 1401)، صص 10-11).

38. «سایه در هجده اپیزود، به‌یاد هوشنگ ابتهاج». (نگاه‌نو، شمارة 134، تابستان 1401، صص 15-22).

39. «آنی اِرنو، برندة جایزة نوبل ادبیات 2022». (نگاه‌نو، شمارة 135، پاییز 1401، صص 12-13).

40. «شاد باش و دیر زی، 101 سالگی محمدعلی موحد». (نگاه‌نو، شمارة 137، بهار 1402، ص12).

41. «محمدعلی موحد، فرهیخته‌ای همیشه بهار». (روزنامه شرق، 16/2/1402)

42. «احمدرضا احمدی جاودانه شد» (نگاه‌نو، شمارة 138، تابستان 1402، صص 70-73).

 

تحلیل و بررسی کتاب‌ها توسط علی میرزایی:

1. يكي داستان است پر آب چشم... . همة آدم‌هاي شاه.استيون كينزر ، ترجمة منيژة شيخ جوادي (بهزاد) ، با مقدمة عبدالرضا (هوشنگ) مهدوي، ويراستار: ارمغان جزايري، نشر پيكان، 1382 - همة مردان شاه، كودتاي 28 مرداد و ريشه‌هاي ترور در خاورميانه، استيفن كينزر، ترجمة شهريار خوّاجيان، ويراستار: بهرام معلّمي ، نشر اختران، 1382

2. «به كجا چنين شتابان؟ بادبادك باز». (خالد حسيني، ترجمة مهدي غبرايي، نشر همراه، 1384)

3. «با مادرم همراه». (زندگينامة خود نوشت، سيمين بهبهاني، سخن، 1390)

4. «گرایشی در سوسیال ‌دموکراسی ایران». (نگاه‌نو، شمارة 110، تابستان 1395، صص 246-248).

5. «دانشنامة جهانی‌شدن». (نگاه‌نو، شمارة 111، پاییز 1395، صص 245-246).

6. «شش‌سال در انتظار الگوی توسعه!» (نگاه‌نو، شمارة 116، زمستان 1396، صص 159-176).

7. «مناسبات مدیریتی کنسرسیوم و صنعت نفت ایران». (نگاه‌نو، شمارة 117، بهار 1397، صص 249-250).

8. «تحلیل تحریم‌های بین‌المللی». (نگاه‌نو، شمارة 122، تابستان 1398، صص 244-246).

9. «همیشه زیر تیغ سانسور». (نگاه‌نو، شمارة 123، پاییز 1398، صص 251-252).

10. «انتخاب جمعی و رفاه اجتماعی». (نگاه‌نو، شمارة 126، تابستان 1399، صص 257-257).

11. «هویت ایران». (نگاه‌نو، شمارة 128، زمستان 1399، صص 253-255).

12. «کتاب نه، سند محکومیت ملت ایران!». (نگاه‌نو، شمارة 130، تابستان 1400، صص 179-195).

13. «بوی جوی مولیان آید همی». (نگاه‌نو، شمارة 130، تابستان 1400، صص 250-252).

14. «کشاکش غلامرضا مقدم و شاه؛ مقدمه‌ای در باب علل و دلایل سقوط رژیم پهلوی». (نگاه‌نو، شمارة 127، پاییز 1400، صص 87 – 708).

15. «نجوم: فرزند سی‌سالة دکتر رضا منصوری». (ماهنامة نجوم، شمارة 279 (ویژه‌نامة سی‌سالگی نجوم)؛ شهریور 1400).

16. «هنگامی که در راه میهنت بمیری، بیهوده نمرده‌ای». (نگاه‌نو، شمارة 131، پاییز 1400، صص 245-249).

17. «سکه‌های کاشان، ضرب دارالمؤمنین کاشان». (نگاه‌نو، شمارة 132، زمستان 1400، صص 246-248).

18. «دربارة بخش ویژة نگاه‌نو شمارة 134»، افسردگی. (نگاه‌نو، شمارة 134؛ تابستان 1401، صص136-137).

19. «سال‌های افول، پاریس دهة 1930». (نگاه‌نو، شمارة 134، تابستان 1401، صص 244-247).

20. «غرق شدن تمدن‌ها». (نگاه‌نو، شمارة 135، پاییز 1401، صص 252-253).

21. «راوی خشمگین آرزوهای خرده بورژوازی». (نگاه‌نو، شمارة 137، بهار 1402، صص 232-235).

 

معرفی کتاب

تا امروز (15/3/1402) دستِ‌کم ششصد عنوان کتاب را معرفی کرده‌ام (Book Review). در نگاه‌نو منتشر شده است.

مدیر انتشارات (به‌معنای مدیریت نشر، پذیرش آثار تألیفی، گزینش اثر برای ترجمه، پذیرفتن کتاب‌های تألیفی، عقد قرارداد، و ویراستاری در کلیة موارد، و انتشار و توزیع)

1. در سازمان برنامه‌وبودجه: انتشار در حدود 35 عنوان کتاب با موضوع برنامه‌ریزی توسعه، اقتصاد، و... .

2. در ماهنامة دانشمند: انتشار چهار عنوان کتاب با موضوع علم برای عموم.

3. در شرکت ملی فولاد ایران: ادامة کاری که دکتر محمدتقی بانکی در حوزة انتشار کتاب‌های تخصصی شروع کرده بودند. در حدود بیست عنوان کتاب.

4. در بنیاد فرهنگ کاشان. 23سال. مدیر پروژه‌ها و مدیر و ویراستار انتشارات. پنج عنوان از دانشنامة کاشان.

5. نشر نگارة آفتاب. تا امروز (28/2/1402) بیست عنوان کتاب منتشر شده است. برخی از کتاب‌ها به چاپ چهارم هم رسیده است.

 

صاحب‌امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر مطبوعاتی

1. ماهنامة گزیده مسائل اقتصادی ـ اجتماعی، سازمان برنامه‌وبودجه. 100 شماره. (سردبیر)

2. فصلنامة برنامه‌وتوسعه، سازمان برنامه و بودجه 10 شماره. (سردبیر)

3. ماهنامة هماهنگ. دو شماره. (سردبیر)

4. ماهنامة علمی ـ فنی دانشمند. (هشت سال) از شمارة 261 (تیرماه 1364) تا 357 (تیرماه 1372) 97شماره. (مدیرمسئول، سردبیر)

5. ویژه‌نامه‌های دانشمند، 30 شماره. از شمارة 23 (دی 1364) تا 52 (خرداد 1372). (مدیرمسئول، سردبیر)

6. ضمیمه‌های دانشمند، 43 شماره (اسفند 1371). (مدیرمسئول، سردبیر)

7. هفته‌نامة پرسپولیس. 28 شماره (سردبیر و جانشین مدیر مسئول)

8. نگاه‌نو. از مهر 1370 تا 28/6/1402، 138 شماره منتشر شده است. (صاحب امتیاز، مدیرمسئول، سردبیر)

 

مدیر فرهنگی

1. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. مدیر امور کتابخانه‌های تهران، منطقة دو کتابخانه‌ها، مدیر کلیة کتابخانه‌های شهری و روستایی و عشایری (از 20 اردیبهشت 1350 تا آبان 1357)

2. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. مدیر بررسی و پیگیری فعالیت‌ها (برنامه‌ریزی) از 23/8/1357 تا 12/6/1359.

3. سازمان برنامه وبودجه. بنیادگذار و مدیر مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات (1361 ـ 1368)

4. سازمان برنامه و بودجه. سرپرست دفتر آموزش و پژوهش ( 11/3/1361 – 11/5/1363)

5. سازمان برنامه و بودجه. مدیر امور فرهنگ و هنر و تربیت‌بدنی (آبان 1368ـ. آبان 1370)

 

6. قائم‌مقام و سرپرست معاونت آموزشی مؤسسةعالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی توسعه (17/5/1381 ــ 1382)