در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو


بخش ویژه: بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی

• بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی / محمدعلی موحد

• علم باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشد / گفت و گوی علی میرزائی با دکتر فخرالدین عظیمی

• تاریخ، سیاست، و اخلاق: گذری و نظری بر جهان فکری ـ پژوهشی فخرالدین عظیمی / نادر انتخابی

• آینه دار کوی بیداران / آرمان نهچیری

• ۵۲ سال با فخرالدین عظیمی / مهدی کیوان

 • فخرالدین عظیمی: شریف و پایبند اصول / فرخ امیرفریار

• یادمانده های پراکنده از آشنایی با فخرالدین عظیمی / نادر انتخابی

• نگاهی به حاکمیت ملی و دشمنان آن / علی امینینجفی


مقاله ها

• کابوس های بیروت غادة السمان/ احسان موسوی خلخالی

• اقلیت ها علیه اکثریت ها - اما گلدمن/ اشکان بحرانی

• ایرانشناسیِ سرکوب شده در روسیه شوروی / محسن شجاعی

• تأثیر غرب بر ایران - اَن.ک.س. لمبتن/ مهدی اسحاقیان

• تورم ستیزی در عصر پهلوی دوم و در دوره جمهوری اسلامی / محمد مالجو

• نیما‌یوشیج و صدیق انجیری آذر / منوچهر باش افشار

• روابط سیدجمال الدین و بابیان و ترجمه مدخل «بابیه» در دائره المعارف باستانی / امیر حسین آزاد

• درآمدی بر پیشینه مطالعات زنان در اسلام و ایران / علی پورصفر (کامران)

• سوسوی شب چراغ / بهمن زبردست


داستان

• در تکاپوی شادی - ارنست همینگوی/ بهرام فرهنگ


رویدادها و گزارشها

• جایزه بوکر بین المللی 2020 / علیرضا آبیز

• به‌یاد محمدعلی کشاورز (26 فروردین 1309 -25 خرداد 1399) / بهروز غریب پور

• به‌یاد بدرالزمان قریب (1 شهریور 1308 -7 مرداد 1399) / الوند بهاری

• صدسالگی ری بردبری (22 اوت 1920 -5 ژوئن 2012) / پرویز دوایی

• به‌یاد انیو موریکونه (10 نوامبر 1928 -6 ژوئیه 2020) / وازریک درساهاکیان

• به‌یاد هنریک مجنونیان (1330 -14 مرداد 1399) / شهرام اقبالزاده

• به‌یاد اسماعیل سعادت (5 مهر 1304 -12 شهریور 1399) / شهناز سلطان زاده

• به‌یاد خسرو سینایی (29 دی 1309 -11 مرداد 1399) / امیر پوریا


کتاب، کاریکاتور

• تازه های کتاب

• نبض امروز / حسن كريم زاده

• انتقاد کتاب ۳۴ یزدان منصوریان، علی میرزائی، حسن هاشمی میناباد