مراسم اهدای جایزة مهتاب (سیزدهمین دوره) در روز 20 تیرماه 1398 برگزار خواهد شد.