در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

بخش ویژه: بحران افغانستان

• افغانستان در آیینة آمار ¤ آدلا سلیمان/ بهنام تهرانی

• بحران افغانستان، دیدگاه‌ها

• چرا طالبان برآمده از مردم افغانستان نیست؟ ¤ مریم مزروعی

• انسداد ¤ مسعود رضوی

• تضاد دولت و ملت در پنجشیر ¤ امیر هاشمی‌مقدم

مقاله‌ها

• ناسیونالیسم فرهنگی در ایران: پدیده‌ای کهن؟ ¤ سید آیت‌الله میرزائی

• به یاد هیلری پاتنم، ‌فیلسوف برجستة‌ معاصر، 1926ـ2016  ¤  عبدالحسین آذرنگ

• همانندسازی فرهنگی و نسل‌کُشی ¤ سیما راستین

• شرایط اخلاقی قدرت‌جویی ¤ ویتوریو هوسله/ مصطفی ملکیان

• شاه‌کُش ¤ بهمن زبردست

• آنگلا مرکل از نگاهی دیگر ¤ ناهید کشاورز

• نگاهی به تاریخ قوم اویغور ¤ علی پورصفر (کامران)

کارنامة لوریس چکناوُریان

• 60 سال آفرینش هنری و خدمت به فرهنگ ایران ¤ گفت‌وگوی علی میرزائی با لوریس چکناوُریان

• داستان لوریس و من ¤ یارتا یاران

• مردی به‌نام درخت ¤ زینب مرتضایی‌فرد

• لوریس چکناوُریان در قامت فردوسی موسیقی ایران  ¤ علیرضا راد

• ارمنی،‌ ایرانی،‌ انسانی،‌ جهانی ¤ میرعلیرضا میرعلینقی

نقد و نظر

• کتاب نه، سند محکومیت ملت ایران! ¤ علی میرزائی

داستان و شعر

• چند شعر از چارلز بوکوفسکی ¤ وازریک درساهاکیان

• رکوئیم آلمانی ¤ خُرخه لوئیس بُرخس/ سپاس ریوندی

رویدادها و گزارش‌ها

• او بخفت و بخت و اقبالش نخفت؛‌ به‌یاد حبیب لاجوردی ¤ امیرحسین آزاد

• شیرین چو مهر مادر؛‌ به یاد فرشته طائرپور¤ الوند بهاری

• دعوای رسانه‌ای برای حفظ هویت پوشالی!، نگاهی به قهرمانِ اصغر فرهادی ¤ سعید نوری

• مرگِ عاشق ایران و زبان فارسی؛ به‌یاد محمد سُرور رجایی که کرونا او را هم با خود برد ¤ پژمان موسوی

• و شعر از«جنوب» جاری بود!؛ به‌یاد صفدر تقی‌زاده ¤ فرخ امیرفریار

• بدرود اسطوره‌پژوه آرمان‌خواه؛ به‌‌یاد ‌جلال ستاری ¤ عباس مخبر

• به‌یاد میکیس تئودوراکیس،؛‌ موسیقی‌دان بزرگ جهان معاصر ¤ وارزیک درساهاکیان

• نقشِ سبز رنگِ مهر؛ به یاد صادق‌ رحمت‌سمیعی ¤ میرعلیرضا میرعلینقی

• مرگ در غربت؛ به‌یاد هرمز فرهَت ¤ سجاد پورقناد

کتاب، کاریکاتور

• تازه‌های کتاب

• انتقاد کتاب ¤  پگاه پزشکی،‌ سید عمادالدین قرشی، یزدان منصوریان،‌ علی میرزائی