در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

 بخش ویژه: بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی

• بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی ¤ محمدعلی موحد

• علم باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشد ¤ گفت‌وگوی علی میرزائی با دکتر فخرالدین عظیمی

• تاریخ، سیاست، و اخلاق: گذری و نظری بر جهان فکری ـ پژوهشی فخرالدین عظیمی ¤ نادر انتخابی

• آینه‌داران کوی بیداران ¤ آرمان نهچیری

• 52 سال با فخرالدین عظیمی¤ مهدی کیوان

• دکتر عظیمی: شریف و پایبند اصول ¤ فرخ امیرفریار

• یادمانده‌های پراکنده از آشنایی با فخرالدین عظیمی ¤ نادر انتخابی

• نگاهی به حاکمیت ملی و دشمنان آن ¤ علی امینی‌نجفی


مقاله‌ها

• کابوس‌های بیروت ¤ غادة السمان/ احسان موسوی‌خلخالی

• اقلیت‌ها علیه اکثریت‌ها ¤ اما گلدمن/ اشکان بحرانی

• ایران‌شناسیِ سرکوب‌شده در روسیة شوروی ¤ محسن شجاعی

• تأثیر غرب بر ایران ¤ اَن.ک.س. لمبتن/ مهدی اسحاقیان

• تورم‌ستیزی در عصر پهلوی دوم و در دورة جمهوری اسلامی ¤ محمد مالجو

• نیما یوشیج و صدیق انجیری‌آذر ¤ منوچهر باش‌افشار

• روابط سیدجمال‌الدین و بابیان و ترجمة مدخل «بابیّه» در دائرة‌المعارف بستانی¤ امیرحسین آزاد

• درآمدی بر پیشینة مطالعات زنان در اسلام و ایران ¤ علی پورصفر (کامران)

• سوسوی شب‌چراغ ¤ بهمن زبردست


داستان

• در تکاپوی شادی ¤ ارنست همینگ‌وی/ بهرام فرهنگ


رویدادها و گزارش‌ها

• جایزة بوکر بین‌المللی 2020 ¤ علیرضا آبیز

• محمدعلی کشاورز (1309-1399) ¤ بهروز غریب‌پور

• بدرالزمان قریب (1308-1399) ¤ الوند بهاری

• صدسالگی ری بردبری (1920-2012) ¤ پرویز دوایی

• انیو موریکونه (1928-2020) ¤ وازریک درساهاکیان

• هنریک مجنونیان (1330-1399) ¤ شهرام اقبال‌زاده

• خسرو سینایی (1309-1399) ¤ امیر پوریا

• اسماعیل سعادت (1304-1399) ¤ شهناز سلطان‌زاده

 

کتاب، کاریکاتور

• تازه‌های کتاب

• نبض امروز ¤ حسن كريم‌زاده

• انتقاد کتاب ¤ یزدان منصوریان، علی میرزائی، حسن هاشمی‌میناباد