در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر 

• نامه‌ به نگاه‌نو 

• خطابة برندة جایزة نوبل ادبیات 2017
• شب قرن بیستم من ــ و پیشرفت‌های جزئی دیگر ¤ کازوئو ایشی‌گورو/ رضا رضایی 

مقاله‌ها
• مثنوی معنوی و تاریخ مردم ¤ محمدعلی موحد 
• محاکمة حقیقت‌جویی، عقلانیّت‌ورزی، و معنویّت‌گرایی ¤ مصطفی ملکیان
• جرمم این بود: من خودم بودم. گزارشی گزیده از شعر و زندگی قیصر ¤ مهدی فیروزیان 

بخش ویژه: صدمین سال انقلاب اکتبر 1917
• دربارة بخش ویژة این شماره ¤ علی میرزائی
• گاه‌شمار گزیدة انقلاب روسیه ¤ ترجمة بیوک بوداغی و مهدی امیرخانلو 
• انقلاب روسیه و غرب: گفت‌وگو با ای. ایچ. کار ¤ ترجمة مهدی امیرخانلو 
• تأملی نو بر انقلاب روسیه به انگیزة صدمین سالگرد آن ¤ تورج اتابکی 
•  تراژدی اینتلیگنتسیا ¤ یوتا شِرر/ بیوک بوداغی 
• انقلاب اکتبر و تاريخ‌نگارى در شوروى. فراز و فرود مکتب پاکروفسکی ¤ نادر انتخابی 
• بنیادهای سینمای اتحاد شوروی. نقش آیزنشتاین در پی‌ریزی زیبایی‌شناسی انقلابی برای هنر فیلم ¤ علی امینی‌نجفی .
• دانشگاه کمونیستی کارگران شرق 1921-1938 ¤  محمدحسین خسروپناه 
• آخرین روزهای جان رید ¤  لوئیز برایانت/ رضا رضایی 
• انقلاب اکتبر و ایران. لغو امتیازات تزاری، از پیشنهاد تا قرارداد ¤ بهمن زبردست
• جمهوری شوروی ایران: آوردگاه انقلاب و اصلاح ¤ آرمان نهچیری 
• از چاله به چاه؟ ¤ علی میرزائی 
• داستان و شعر
• در میان زمین و آسمان ¤ ویکتوریا توکاروا/ پرویز دوایی

رویدادها و گزارش‌ها
• حسین حسین‌خانی: یکی از آخرین سامورایی‌ها ¤ داریوش آشوری 
• علی‌اشرف درویشیان: توصیف‌گر سیاهی‌های فقر و بی‌عدالتی ¤ حسن کیاییان  گزارش مراسم اهدای جوایز مهتاب میرزائی؛ یازدهمین دوره ¤ 
• جایزة گنکور 2017 برای اریک ووییار ¤ 

• کاریکاتور، کتاب
• نبض امروز ¤ حسن كريم‌زاده 
• تازه‌های کتاب ¤ بهنام تهرانی