در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر و سپاسگزاری

• نامه به نگاه‌نو

بخش ویژه: شادی، خوشی، خوش‌بختی

• خوش‌بختی | ریچارد ای. لوکاس/ محمد غفاری

• روان‌شناسی شادی | غلامحسین معتمدی

• خوشی یا بهروزی؟ خواسته یا نیاز؟ | مصطفی ملکیان

• استادان مویه و گمراهان شادی | بهروز غریب‌پور

مقاله‌ها
• جهان گوید که بازآ ای بهاران | مهدی فیروزیان
• رضاشاه در ترکیه: سیاست، تجدّد، موسیقی |  نادر انتخابی
• گزارش اهدای جایزة نوبل ادبیات 2016 و قرائت پیام باب دیلن/ رضا رضایی
• ترامپ و ژئوپلیتیک انرژی |  غلامحسین حسن‌تاش
• جریان‎های عمده در رمان‎نویسی ایران |  حسن میرعابدینی
• جای خالی آینده‌نگری در مدیریت توسعة ایران | بایزید مردوخی
• لغو کار مزدوری کودکان: رؤیایی همچنان دست‌نیافتنی | سیما راستین

نقد و نظر
• چند نکته دربارة انتخاب دونالد ترامپ؛ تأملی در مقالة دکتر فخرالدین عظیمی | امیرحسین توکلی
• وقتی از موراکامی حرف می‌زنیم | زری سترده

گفت‌وگو
• اوضاع جهان عرب فاجعه است: خشونت بی‌پایان! گفت‌وگوی دیمة الشکر با طاهر بن جلّون/ احسان موسوی خلخالی

داستان و شعر
• شاعران اسپانیا در گذر از جنگ داخلی | گزینش شعرها و ترجمه: قاسم صنعوی
• چتر ژاپنی | ویکتوریا توکاروا/ پرویز دوایی
• گنجشک‌ها در گذشتة بعید | سپیده حاتمی

رویدادها و گزارش‌ها
• گزارش مراسم دهمین دورة جایزة مهتاب میرزائی | امیلی امرایی
• فراخوان جایزة مهتاب میرزائی
• گرامافونی که کلهر به خانه‌مان آورد | محمود توسلیان
• جایزه و نشان ابوالحسن نجفی برای آبتین گل‌کار
• رکن‌الدین خسروی، از هنر متعهد تا تئاتر حزبی | علی امینی نجفی
• تجلیل از غلامحسین صدری‌‌افشار: مترجم، ویراستار، فرهنگ‌نویس | شهاب دارابیان
• یادی از جعفر والی: یار صحنة گوهرمراد | غلامرضا صراف

کتاب، کاریکاتور
• نبض امروز | حسن كريم‌زاده
• تازه‌های کتاب |  بهنام تهرانی
• یک سال، یک کتاب