در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه‌نو

بخش ویژه: کارنامه رضا رضایی

• ترجمه دشواری وظیفه است | گفت‌وگو با رضا رضایی

• فهرست گزیده ترجمه‌های رضا رضایی

• یارانه ندهید، کتابخانه بسازید! | گفت‌وگو با جعفر همایی

• مرور کارنامه یک مترجم: رضا رضایی | آبتین گل‌کار

• چرا ترجمه‌ای دیگر؟ | هومن پناهنده

مقاله‌ها
• نیرنگ‌های بی‌عقلی یا افسون فاشیسم؟ جستاری در پدیده ترامپ | فخرالدین عظیمی
• اقتصاد ایران، نیازمند آینده‌نگری | مهدی بهکیش
• سعید نفیسی: پیشاهنگ نثر معاصر فارسی | محمد دهقانی
• شکوه جام جهان‌بین | مهدی فیروزیان
• دنیای بدون توران خانم میرهادی | علی میرزائی
• نگذارید قدرت تباهتان کند | دچر کلتنر/ مهشید جعفری
• فیدل کاسترو: بازیگر صحنه‌ای از تراژدی جنگ سرد | علیرضا مناف‌زاده

جایزه نوبل 2016
• از کرانه شرقی تا بقیه جهان | کیوان میرهادی
• ترانه‌های باب دیلن | باب دیلن/ عبدالله کوثری
• برندگان جایزه نوبل 2016 | مهشید جعفری

داستان
• زیگزاگ | ویکتوریا توکاروا/ پرویز دوایی

رویدادها و گزارش‌ها
• رویدادها و گزارش‌ها
• عبدالله کوثری، هفتادسالگی‌ات مبارک! | علی میرزائی
• داریو فو: نابغه‌ای که از دلقک‌بازی هنری متعالی ساخت | علی امینی نجفی
• به یاد محسن بخشی؛ در اندوه غربت فرهنگ | حسن کیاییان
• دکتر منصور شمسا: بزرگمرد بهداشت ایران | علی میرزائی
• به یاد قدرت‌الله مهتدی؛ دریغ که دیگر نیست... | آذرتاش آذرنوش
• به یاد آندری وایدا؛ مارکسیسم علیه استالینیسم | سید آریا قریشی
• به یاد ادوارد آلبی؛ ضرورت عشق در جهانی بی‌حاصل | غلامرضا صراف

کتاب، کاریکاتور
• تازه‌های کتاب | بهنام تهرانی
• نبض امروز | حسن كریم‌زاده
• انتقاد کتاب