در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

بخش ویژه: کردستان

• کردستانِ توسعه‌نیافته ¤ علی میرزائی

• کردستان و توسعه ¤ بایزید مردوخی

• کردستان: گلی از گل‌های رنگارنگ گلستان ایران ¤ صالح نیک‌بخت

• فقر تاریخ‌نگاری در کردستان و ضرورت اهتمام به تاریخ شفاهی ¤ فریدون نوری

• جمهوری خودمختار مهاباد ¤ علی پورصفر (کامران)

در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر

• نامه به نگاه نو

• سپاسگزاری

• فراخوان جایزة مهتاب میرزائی (دورة پانزدهم)

بخش ویژه: کودتای سوم اسفند 1299

• زمینه‌های اجتماعی و سیاسی کودتای ۱۲۹۹ ¤ تورج اتابکی

• کودتای سوم اسفند 1299 ¤ علی الله‌جانی

در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

بخش ویژه: سیستان و بلوچستان

• سیستان و بلوچستانِ توسعه‌نیافته ¤ سردبیر

• روایت غم‌انگیز توسعه در سیستان و بلوچستان ¤ حجت میرزائی

• جنگلوک، آتشی در دامن چابهار. گذری بر حاشیه‌نشینی در جنوب سیستان و بلوچستان ¤ نرگس جودکی

• شهین پایش تا می‌شود ¤ زهرا مشتاق

• موضوع انشاء: بلوچستان ¤ نصرالله کسرائیان

در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

 بخش ویژه: بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی

• بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی ¤ محمدعلی موحد

• علم باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشد ¤ گفت‌وگوی علی میرزائی با دکتر فخرالدین عظیمی

• تاریخ، سیاست، و اخلاق: گذری و نظری بر جهان فکری ـ پژوهشی فخرالدین عظیمی ¤ نادر انتخابی

• آینه‌داران کوی بیداران ¤ آرمان نهچیری

• 52 سال با فخرالدین عظیمی¤ مهدی کیوان

در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

 

بخش ویژه ـ 1: ایران و روسیه

• ویژگی‌های ساختار قدرت در روسیه ¤ حسن بهشتی‌پور

• روابط ادبی امروز ایران و روسیه ¤ آبتین گلکار

• سیمای ایران و ایرانی از چشم همسایة شمالی: با تکیه بر پژوهشی تازه ¤ جواد مرشدلو

• وضعیت کنونی مطالعات ایران‌شناسی در روسیه ¤ گودرز رشتیانی

• تأثیر تحولات سیاسی بین‌المللی بر روابط ایران و روسیه ¤ الهه کولایی