یادداشت سردبیر

نامه‌ به نگاه‌نو

• سپاسگزاری

• فراخوان جایزة مهتاب میرزایی

مقاله‌ها

• اصلاحات اقتصادی آری، اینگونه؟ نه! . محمد طبیبیان

• عمران همچون تولیدِ ویرانههای فوری . حسین فراستخواه

یادداشت سردبیر

نامه‌ به نگاه‌نو

مقاله‌ها

• تبعیض: ستم انسان بر انسان/ خسرو باقری

• اخلاق نوشتن/ حسن معصومی همدانی

• بخت ایران‌شناسی: یادآوری و داوری/ فخرالدین عظیمی

• مروری بر چالش‌های اقتصادی ایران/ داود بنایی

در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو


بخش ویژه: بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی

• بزرگداشت دکتر فخرالدین عظیمی / محمدعلی موحد

• علم باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشد / گفت و گوی علی میرزائی با دکتر فخرالدین عظیمی

• تاریخ، سیاست، و اخلاق: گذری و نظری بر جهان فکری ـ پژوهشی فخرالدین عظیمی / نادر انتخابی

• آینه دار کوی بیداران / آرمان نهچیری

• ۵۲ سال با فخرالدین عظیمی / مهدی کیوان

در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

بخش ویژه: بحران افغانستان

• افغانستان در آیینة آمار ¤ آدلا سلیمان/ بهنام تهرانی

• بحران افغانستان، دیدگاه‌ها

• چرا طالبان برآمده از مردم افغانستان نیست؟ ¤ مریم مزروعی

• انسداد ¤ مسعود رضوی

• تضاد دولت و ملت در پنجشیر ¤ امیر هاشمی‌مقدم

در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

بخش ویژه: کردستان

• کردستانِ توسعه‌نیافته ¤ علی میرزائی

• کردستان و توسعه ¤ بایزید مردوخی

• کردستان: گلی از گل‌های رنگارنگ گلستان ایران ¤ صالح نیک‌بخت

• فقر تاریخ‌نگاری در کردستان و ضرورت اهتمام به تاریخ شفاهی ¤ فریدون نوری

• جمهوری خودمختار مهاباد ¤ علی پورصفر (کامران)