در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه‌نو

• بخش ویژه: مرور کارنامة داریوش آشوری
• داریوش آشوری: روشنفکر تک‌رو ¤ حسین معصومی همدانی
• روشنفکری، روشنگری، آزادی ¤ گفت‌و‌گوی امید روحانی با داریوش آشوری
• داریوش آشوری: اندیشه‌گر جهان سومی ¤ علیرضا مناف‌زاده
• تکرار ابدی غرب‌شیفتگی؛ داریوش آشوری و کین‌توزی روشنفکری ایرانی ¤ محمد غفاری

•  داریوش آشوری و واژه‌سازی ¤ غلامحسین صدری‌افشار
• کتابِ کتاب‌های آشوری؛ در باب ترجمۀ چنین گفت زرتشت ¤ سعید رضوانی
• داريوش آشوري و زبانِ باز ¤ سید محمد حسینی
• کارنامه: تألیف‌ها و ترجمه‌های داریوش آشوری، تا پایان ١٣٩٦¤ اکبر بهاروند

 


مقاله‌ها
• سلطنت علم در قلمرو وجدان؛ جستاری در روشنفکری، ایدئولوژی، مردم، و برداشت‌های ملکیان ¤ فخرالدین عظیمی
• اقتصاد زیبایی و فرهنگ‌سازی سرمایه‌داری ¤ سیما راستین
• نسخۀ ناسخۀ مثنوی: مروری بر مثنوی معنوی به تصحیح دکتر محمدعلی موحد ¤ محمد دهقانی
• قدس در چشم طوفان ¤ نظمی الجعبه/ احسان موسوی خلخالی
• پایان 55 سال جدال با مرگ؛ استیون ویلیام هاوکینگ (2018-1942) ¤ توفیق حیدرزاده
• نقش فتحعلی‌شاه قاجار در رشد روندها و نهادهای مذهبی نو ¤ احمد کاظمی موسوی
• دربارة «ما» و «ماها»؛ پاسخ داریوش آشوری به رضا شکوه‌‌نیا ¤ داریوش آشوری 

شعر و داستان
• شعرهای یاروسلاو سایفرت ¤ ترجمة پرویز دوایی
• مامای ¤ یوگنی زامیاتین/ آبتین گل‌کار

یادبود
• شایگانِ اهل قلم: به یاد داریوش شایگان ¤ محمدمنصور هاشمی
• وسیع و تنها و سربه‌زیر و سخت: به‌یاد غلامحسین صدری‌افشار ¤ الوند بهاری
• فاخته از قفس پرید: به یاد میلوش فورمن ¤ غلامرضا صراف
• ۲۴ فریم، مرثیه‌ای درخور برای عباس کیارستمی ¤ دیوید سیمز/ فیروزه نورزاد

کتاب و کاریکاتور
• انتقاد کتاب ¤ فرخ امیرفریار، محمد جعفری قنواتی، سیاوش فراهانی، فریدون مجلسی، یزدان منصوریان، علی میرزائی
• تازه‌های کتاب ¤ بهنام تهرانی
• نبض امروز ¤ حسن كريم‌زاده