در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر

• مشارکت کنید! (فراخوان یازدهمین دورة جایزة مهتاب میرزائی)

• سپاسگزاری

بخش ویژه: روشنفکری و روشنفکر
• روشنفکران ¤ مامَدو دیوف/ محمد غفاری   
• عیب و هنر روشنفکری ¤ مصطفی ملکیان  
• درآمدی بر دفاع از روشنفکری و روشنفکران ¤ موسی اکرمی
• فضل روشنفکران ¤ رضا شکوه‌نیا

• آن‌چه از داریوش شایگانِ روشنفکر می‌توان آموخت ¤ مصطفی ملکیان

مقاله‌ها
• درامدي به معناشناسیِ حافظ ¤ داریوش آشوری  77 همشهريان، مهاجران فصلى ايرانى در روسية تزارى ¤ تورج اتابكى، لانا راوندى فدايى/ آبتین گل‌کار
• برخیز به شیدایی ¤ مهدی فیروزیان
• نسل آیندۀ کشور ما چه کسانی هستند؟ ¤ آرزو رسولی (طالقانی)

نقد و نظر
• تولدی دیگر: تصحیح تازة مثنوی معنوی ¤  محمدعلی موحد 
• مردم محلۀ کشتارگاه ¤ حسین معصومی همدانی
• ستیزه با حقانیت، پاسخی به انتقاد از کتاب ایران بین دو انقلاب ¤ محمد پورصفر (کامران)
• شش سال در انتظار الگوی توسعه! ¤ علی میرزائی

گفت‌وگو
• میراث فرهنگی شناسنامة هویت ملی ماست ¤ گفت‌وگوی علی میرزائی با صادق ملک‌شهمیرزادی

داستان و شعر
• همه مثل هم ¤ لیلا مینائی
• حسن و حُسنا ¤ فریبا وفی  
• شعرهای قیصر امین‌پور ¤ 

کاریکاتور، کتاب
• نبض امروز ¤ حسن كريم‌زاده 
• تازه‌های کتاب ¤ بهنام تهرانی
• یک سال یک کتاب ¤ علیرضا آبیز، محمدعلی آتشبرگ، مسعود احمدی، سایه اقتصادی‌نیا، مژده دقیقی، اسماعیل عباسی، حسن کریم‌زاده، آبتین گل‌کار، مصطفی ملکیان، هرمز همایون‌پور، حورا یاوری