در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر

• درباره هدیه نوروزی نگاه‌نو | مهدی خاتمی

• سپاسگزاری

• نامه‌ به نگاه‌نو

• فراخوان جایزه مهتاب میرزائی

• شادباش به همکاران نگاه‌نو

مقاله‌ها

• تاریخ سیر اندیشه‌ها | هـ . هُلبورن/ عزت‌الله فولادوند

در این شماره می خوانید:

• نامه‌ به نگاه‌نو

مقاله‌ها
• جنبش «جلیقه زردها» در فرانسه، دردنمونِ جامعه‌ای در حال گذار ¤ علی‌رضا مناف‌زاده
• افزایش شتابان نقدینگی و تورم مهارگسیخته ¤ طهماسب مظاهری
• جهانی بنشسته در گوشه‌ای؛ یارشاطر و ایران ¤ فخرالدین عظیمی

در این شماره می خوانید:

• نامة سردبیر به خوانندگان

• نامه به سردبیر

• بخش ویژه
• مارکس در روزگار حاضر ¤ اریک هابسبام/ محسن قائم‌مقامی
• مهم‌ترین منابع دربارۀ مارکس و مارکسیسم، گفت‌وگوی نایجل واربرتن با ترِل کارور ¤ ترجمة محمد غفاری
• ماركس و تاريخ: فلسفة تاريخ يا جامعه‌شناسى تاريخى؟ ¤ نادر انتخابی

در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه‌نو

• بخش ویژه: مرور کارنامة داریوش آشوری
• داریوش آشوری: روشنفکر تک‌رو ¤ حسین معصومی همدانی
• روشنفکری، روشنگری، آزادی ¤ گفت‌و‌گوی امید روحانی با داریوش آشوری
• داریوش آشوری: اندیشه‌گر جهان سومی ¤ علیرضا مناف‌زاده
• تکرار ابدی غرب‌شیفتگی؛ داریوش آشوری و کین‌توزی روشنفکری ایرانی ¤ محمد غفاری

در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر

• مشارکت کنید! (فراخوان یازدهمین دورة جایزة مهتاب میرزائی)

• سپاسگزاری

بخش ویژه: روشنفکری و روشنفکر
• روشنفکران ¤ مامَدو دیوف/ محمد غفاری   
• عیب و هنر روشنفکری ¤ مصطفی ملکیان  
• درآمدی بر دفاع از روشنفکری و روشنفکران ¤ موسی اکرمی
• فضل روشنفکران ¤ رضا شکوه‌نیا

در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر 

• نامه‌ به نگاه‌نو 

• خطابة برندة جایزة نوبل ادبیات 2017
• شب قرن بیستم من ــ و پیشرفت‌های جزئی دیگر ¤ کازوئو ایشی‌گورو/ رضا رضایی 

مقاله‌ها
• مثنوی معنوی و تاریخ مردم ¤ محمدعلی موحد 
• محاکمة حقیقت‌جویی، عقلانیّت‌ورزی، و معنویّت‌گرایی ¤ مصطفی ملکیان
• جرمم این بود: من خودم بودم. گزارشی گزیده از شعر و زندگی قیصر ¤ مهدی فیروزیان