در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

 

بخش ویژه ـ 1: ایران و روسیه

• ویژگی‌های ساختار قدرت در روسیه ¤ حسن بهشتی‌پور

• روابط ادبی امروز ایران و روسیه ¤ آبتین گلکار

• سیمای ایران و ایرانی از چشم همسایة شمالی: با تکیه بر پژوهشی تازه ¤ جواد مرشدلو

• وضعیت کنونی مطالعات ایران‌شناسی در روسیه ¤ گودرز رشتیانی

• تأثیر تحولات سیاسی بین‌المللی بر روابط ایران و روسیه ¤ الهه کولایی

در این شماره می خوانید:

• نامه به نگاه نو

• سپاسگزاری

• راخوان جایزة مهتاب میرزائی

 

فرهنگی ـ هنرید ـ ادبی

• نوروز: جشن طبیعت، جشن ایرانیان ¤ ژاله آموزگار

• ادای دین به زنان ایرانی ¤ امیلی امرایی و...

• سیمای داستانی محمد رضا بیگ، نخستین سفیر ایران در فرانسه ¤ حورا یاوری

• سیلویا پلَت و هنرِ مردن ¤ نرگس انتخابی

در این شماره می خوانید:

نامه‌ به نگاه‌نو

بخش ویژه: حقوق شهروندی
• دربارة بخش ویژة این شماره
• بازگشت به قانون چرا حقوق شهروندی در وضعیت بحرانی است؟ ¤ حسین فراستخواه
• تحول حقوق شهروندی از امتیازهای انحصاری به حقوقی فراگیر ¤ سیما راستین
• سرآغاز حقوق شهروندی در ایران ¤ محمدحسین خسروپناه

در این شماره می خوانید:

مقاله‌ها
• چگونه واژه‌ای مسخ می‌شود ¤ ماریو بارگاس یوسا/ عبدالله کوثری
• معنای زندگی من ¤ جک لندن/ میهن تاری
• پشت‌پردۀ شبکه‌های نفوذ اسراییل در بروکسل ¤ گرگوری موزه/ احسان موسوی خلخالی
• بازخوانی بحران سیاسی ناشی از اولتیماتوم روسیه به ایران 1289 ـ 1290 خ. ¤ آرمان نهچیری
• از ممالک محروسه تا عصر مشروطه ¤  محمد دهقانی

در این شماره می خوانید:

مقاله‌ها
• دربارة فقر: در جهان، در اتحادیة اروپا، در بریتانیا، در ایران ¤ احمد سیف
• جباریّت ¤  استیوِن گرین‌بلَت/ آبتین گل‌کار
• استحکام جامعة مدنی: شرط اثربخشیِ مقابله با فساد ¤ ناصر محامی
• درامدی به معناشناسی حافظ ــ بخش پایانی ¤ داریوش آشوری
• سرگذشت رباعیات عمر خیام ¤ آلفرد مکینلی ترهیون/ مصطفی حسینی
• تأملی در کارنامة گلی ترقی، بزرگ‌بانوی عشق و روح و خاطرات ¤  مهدی خاتمی

در این شماره می خوانید:

• یادداشت سردبیر

• درباره هدیه نوروزی نگاه‌نو | مهدی خاتمی

• سپاسگزاری

• نامه‌ به نگاه‌نو

• فراخوان جایزه مهتاب میرزائی

• شادباش به همکاران نگاه‌نو

مقاله‌ها

• تاریخ سیر اندیشه‌ها | هـ . هُلبورن/ عزت‌الله فولادوند